Kolja Mićević

,

Paul Valéry – Poezija

6,00 

Str. 363.

Sarajevo, 1990.

Categories: ,

Što se tiče Valerija, preveo sam, pored većine pesama iz dela (već odavno rasprodatog na fran­cuskom) Charmes ili Pesme, prvi od divnih dija­loga Eupalinosa (pre svega zbog svoga vlastitog za­ dovoljstva) i veoma je mogućno da ću (ukoliko se moje zdravlje poboljša) nastaviti s tim stvaralač­kim posredovanjem na koje me podstiče to delo neuporedivo po svojim dimenzijama i po svojoj napetosti: i svojom bliskošću i svojim čistim unu­ trašnjim odstojanjem koje mi daje odredišta ka­ kva nikada ne bih mogao dobiti od jednog sličnog običnog usmerenja. Pol Valeri, u odnosu na sve današnje stvaraoce, ne samo da je u prednosti što se tokom dvadeset godina zatvorio u svoju umetničku tišinu, (što objašnjava spokojnu smirenost i pojačano dejstvo njegove poetske i prozne reči. ili čak bilo šta izgovoreno u sasvim običnoj prilici), nego je uz sve to, čini mi se, jedini među nama koji posmatra nadahnuće i ostvarenje jedne pesme kao srećni proizvod jednog središnjeg napredova­ nja koji omogućuje isto tako izvestan broj drugih ishoda i otkrića. Posebno vam preporučujem nje­ gov ogled Metoda Leonarda da V inči ja čija se dva dela, odvojena što se tiče datuma njihovog nastan­ ka intervalom od četvrt stoleća, dopunjuju u dubini, na način stereoskopa . . .

10. marta 1926. Rajner Maria RILKE.

Moji utisci o njemu, od našeg prvog do poslednjeg susreta, jesu utisci o jednoj ličnosti svakako ne jednostavnoj ili lako shvatljivoj, ali doslednoj kroz sve te godine. Društvene vrednosti i čar — skromnost, jednostavnost ponašanja, uzbudljiviji od bilo kakvog izigravanja uzvišenosti, i jedna vrsta dijaboličnog i izazovnog duha koji uopšte nema po­trebu za bilo kakvom izveštačenošću — bili su vid­ljivi prilikom prvog susreta. Ali tek sam kasnije malo po malo shvatio da te vrednosti ophođenja čine celoviti deo njegove vrste duha. Njegova skrom­nost i jednostavnost bile su odlike čoveka bez ilu­zija, koji nije tražio da iko poveruje u njega, niti je smatrao da treba ubeđivati bilo koga. Mogao je igrati različite uloge, ali se nikada nije gubio ni u jednoj. Jedan od glavnih utisaka koji se može ste­ći o nekim velikim ljudima jeste dobrota, ili nadahnutost, ili mudrost: ja mislim da je glavni utisak koji je ostavljao Valeri bio utisak razumnosti.

T. S. ELIOT.

 

Shopping Cart