Kolja Mićević

Dante Šalje Sekundante

5,00 

Str 321.

Beograd, 2018.

Ove strasne polemike pod primamljivim naslovom  Dante šalje sekundante, delom su nastale iz temperamenta samog autora koji je uvek izričito odlučan da se suprotstavi neznanju, a s druge strane na delu je jasna i nesebična težnja da se znanje sa drugima podeli. Iako po izrazu britki i bespoštedni u iznošenju argumenata i procena, ovi sabrani polemički tekstovi, ne gube prepoznatljivu, i samo Koljinu, duhovitu nit. Uz mnoštvo utkanih, autobiografskih beleški, u kojima možemo otkriti i jednog novog Kolju Mićevića, ovaj se polemički opus pretvara  u zvučni previdilački ditiramb, koji u sebi čuva pregršt pouka kako savremenicima, tako i generacijama koje dolaze…

Shopping Cart