Kolja Mićević

,

Fransoa Vijon – Zaveštanja

5,00 

Categories: ,

Mnogo pre Malarmea, Vijon je uspeo ostvariti knjigu, potpuno jedinstvo jezika i života, delo koje je saželo u sebe više nego jednu epohu i čije su nam poruke, čak i onda kad ostaju definitivno zagonetke, bliske. Vijonova poema je grandiozan zapis o srednjovekovnom čoveku; ne samo o pesniku, već i o mnogim drugim koji su činili njegov košmarni svet. Zaveštanja su puna najraznovrsnijih imena na kojima Vijon gradi svoje rime i pesničke slike; ugrađujući ta imena u svoje delo, Vijon davno izbledelim ljudima i ličnostima, različitih profesija i karaktera, daje nekakav sjaj koji ih otkriva u svetlosti kakvu ni oni sami nisu slutili da nose u sebi. Od tih na izgled zanemarivih čestica Vijon je izgradio svoju zemaljsku tragikomičnu mitologiju s neizbežnom hijerarhijom, koja je preduslov svih nejednakosti i nasilja.

Shopping Cart