Kolja Mićević

Konstante i Previdi

5,00 

Sarajevo, 1981.

Djelo Konstante i previdi sadrži brojne tekstove o prevođenju poezije u kojima se miješa ton anali­tičkog raščlanjivanja praktičnih lingvističkih problema i memoarsko vraćanje na pojedine trenutke i epizode iz bogatog prevodilačkog sjećanja i iz onog zagonetnog fonda nedoumica s kojima je prevodilac suočen pri izboru slike, ritma, intona­cije. U tim ..memoarskim” evokacijama, koje često poprimaju karakter dnevničkog zapisa, meditacije ili pisma, provijava jedinstveno shvatanja o prevo­diocu kao kongenijalnom stvaraocu koji se upušta u avanturu traganja pjesničkog govora…
Knjiga Kolje Mićevića dragocjeno je svjed­očanstvo jednog izvanredno nadarenog prevodioca o prevođenju kao duhovnoj drami čiji se izvori na­laze u dva različita doživljajna i iskustvena registra.
Nikola Kovač

Shopping Cart