Kolja Mićević

Mocart susreće Skarlatija

5,00 

dvojezično

Str. 237.

Paris 1993 – Banja Luka 2002.

Category:

Kroz ovu knjigu prepliću se dve glavne teme i mnoštvo pratećih motiva. Prva tema je sleđenje kratkog ali veoma prepoznatlji­vog odlomka Skarlatijeve sonate K.517 u Mocartovom klavirskom koncertu broj 11. Mozartolozi dosad nisu nikad pokušavali da uspostave bilo kakvu vezu izme­đu Mocarta i tog izvanrednog muzičara, Bahovog savremenika, Dominika Skarlatija koji je ceo svoj vek proveo na iberijskom poluostrvu u okolnostima o koji­ma se čitalac može opširno obavestiti na stranicama ove knjige.

Druga tema je suštinski mocartovska, jer sam – takođe su­protstavljajući se saznanjima savremenih mocartologa – pokušao da jasnije ukazem na uslove tra­gičnog života i smrti velikog Amadeusa, i da imenujem jedi­ nog krivca za njegovu nesreću: despotiču Mariju Tereziju.

Teme su najpre iznesene u pesničkom obliku, najčešće sone­tu, ali svaki sonet popraćen je po­trebnim komentarom, koji tako postaje neodvojivi deo pesničkog teksta, da bi se čitalac ipak lakše probijao kroz predivo ovih “mu­zikoloških pesama”.

 

Shopping Cart