Kolja Mićević

,

MOLEBAN

4,00 

Str. 75.

Beograd, 2021.

“Tokom 1940. Gestapo je odlučio da jedan grad po imenu Terezin u Moravskoj pretvori u jedinstveni koncentracioni logor u kome su, pored desetine hiljada čeških i poljskih Jevreja, ali ne samo njih, zatvorili veći broj istaknutih intelektualaca, slikara, naučnika ; književnika i posebno kompozitora, kojima su dali iluziju da mogu stvarati, slikati, pisati i komponovati. Bila je to vešto smišljena varka, čudovišnija – ako je to mogućno – od svih drugih nacističkih koncentracionih logora. ”

 

Kolja Mićević.

 

Shopping Cart