Kolja Mićević

,

Pol Valeri – Načela Čiste i Primenjene an-arhije

5,00 

Sarajevo, 1988.

Str. 184.

Categories: ,

Svetlosno stigla duhu kad je telo već bilo u kupatilu u Alžiru, dok je jedan pas očajnički wavijao i dok su ce deca smejala u vrtu pretrpanom palmama mekim i zatvorenom borovima veoma tamnim sve do vrha.

U Mustafi 23. aprila 1936. u 10 sati ujutru.

Pol Valeri

Shopping Cart