Kolja Mićević

Afrička Legenda

5,00 

Str. 221.

Beograd, 1982.

Pesnik i prevodilac od velikog ugleda, Kolja Mićević je ostvario jednu po žanru neodređenu ali izazovnu i prele po pisanu esejističku prozu u kojoj priča o svojim duhovnim, intelektualnim i životnim iskustvima. Jedna od prvih osobenosti ove proze je udvajan je onoga koji priča, »subjekta« proze na dva ravnopravna i, često, istovremena glasa od kojih je jedan označen kao »ja« a drugi kao »Kolja Mićević, prevodilac«. Prvi glas priča ljubavne i sve ostale doživljaje koji se subjektu događa ju u Parizu i na putovanjima po Francuskoj i Africi; drugi, kojeg je uistinu teško odvojiti od prvog, priča svoje intelektualne i duhovne avanture u koje prevodilac ulazi kad poetski iskaz, nastao na jednom stranom jeziku, nastoji da prenese, prevede na svoj maternji jezik. Drugim recima, Kolja Mičevič priča o avanturi koja se događa kada misao i doživl jaj, pesnićki uobličeni u materi ji jednog jezika, rnenjaju svoje osnovno jezičko obličje i zamenjuju ga drugim. Ovim neprekidnim preplitanjem različitih iskustava i različitih doživljaja Mičevič je ostvario neobičan i privlačan spoj privatnog i ne-privatnog. ličnog i književnog.

Shopping Cart