Kolja Mićević

Klavirint – pesme

5,00 

Str. 130.

Beograd, 1989.

Category:

Poezija muzike i jezika: jezik postaje
muzika a muzika — jezik. Prizivajući
lavirintsku moć reći, pesnik pokazuje za
kakve je sve fantastičke i tvoračke
lomove sposoban srpski jezik uzet
pretežno kao forma. Poezija moderna,
ali koja polazi od starih i, ponekad,
zaboravljenih pesničkih postupaka.

Shopping Cart