Kolja Mićević

,

Rajner Maria Rilke – Voćnjaci, Valejski Katreni i Ruže

5,00 

Str. 99.

Banja Luka, 1986.

 

Categories: ,

Rajner Maria Rilke od onih je stranih pesnika koje nije potrebno posebno predstavljati. Prvi pre­ vodi njegovih stihova, kao i tekstovi o njemu, po­ javili su se kod nas neposredno nakon Rilkeove smr­ti, — koncem 1926. godine. Od tada i sve do danas njegova pesnička slava raste i možemo smatrati da je taj apsolutni pesnik sasvim odomaćen, — i kod čitalaca i kod pesnika na koje je, slično Bodleru, Jesenjinu ili Lorki, izvršio priličan uticaj. Najzad, budući iskonski pesnik, Rilke je pojava koja traje: nema sumnje da će ga čitati i generacije koje do­ laze; ali i nadgrađivati, i prevoditi.

Shopping Cart