Kolja Mićević

STOPA SNA

5,00 

Str. 91.

Banja Luka, 1984.

Category:

PRETEČA

U stanu s neizdrživim
zidovima što ustanu
na mene katkad živim
raspojasano u stanju

kada se činim stranim
njemu zagledanom u ranu
velikog sunca dok hranim
sudbinu svoju uspravnu

metamorfozičnom nadom
što prostorom planktona
melje dubinu a na dom
uz temelje do plafona

i krova s obručem modrim
rominja čista pra—Ona:
Bivša Ideja koju motrim
i sledim sve od Platona

k vremenima već opštim
čiji se prah gomila
a ja još plah strah oštrim
u senci milih mogila

obdaren osmehom dobrim
(poluatleta poluasketa)
uz koji konačno drobim
noć svoga zemnog aspekta

i mada tek smo crn grumen
čija sam misao kočena
silom tla hoću da grunem
u vis a ne na koljena.

Shopping Cart