Kolja Mićević

,

Victor Hugo – Prizivanje Duhova na Džerziju

5,00 

Str. 275.

Banja Luka, 1990.

 

Categories: ,

Spiritisti, sa svojim stolovima i svojim ektoplazmama imaju tu ve­liku zaslugu što stavljaju pod nji­hovu istinski preteranu, jasnu i be­zumnu formu ono što  spiritualisti, ljudi od duša i od   slobode, skrivaju od samih sebe pod imenima, koja ne obavezuju na ništa… Kad stolovi ne bi govorili…

Paul Valéry.

Šta se to zaista dogodilo tokom tri godine, 1853-1855, koliko su tra­jale te neobične  seanse  prizivanja duhova koje je, okružen svojima, izgubljen pred Okeanom, gotovo sva­ kodnevno obavljao veliki pesnik, ro­ manopisac i dramski autor, – Viktor Igo? Zabranivši štampanje tog dela za svoga života, Igo je taj »spiritis­tički scenario«, tu »Bibliju buduć­nosti« ostavio pamalo na nemilost nepouzdanim naslednicima koji, io­nako pateći od strahovitog naslednog tereta kojim ih je pritisnuo, nisu u tim  porukama  hteli da vide ništa drugo do jedno od   šarlatanstava više duž njegove, hteli to ili ne, okeanske sudbine! U beskrajnim tomo­vima Igoovih sabranih dela u Fran­cuskoj ni dandanas ne štampaju ovo delo čiji nepobitni originali ipak po­čivaju u arhivima Nacionalne biblioteke. Još uvek je malo onih knji­ževnih posmatrača u Francuskoj koji mogu shvatiti koliko je to onostrano iskustvo bilo presudno za menjanje Igoovog ličnog stila i gledanja na pojave oba kosmosa čije je rubove, bačen u bespuće La Manša, ravnomerno doticao …

Kolja MIĆEVIĆ.

Shopping Cart