Kolja Mićević

Viktor Igo – Šekspir

5,00 

Str. 297.

Rukopis

Category:

Pravi naslov ovog dela mogao bi da bude: Povodom Šekspira. Želja da se, kako kažu u Engleskoj, među čitaoce uvede novi prevod Šekspira, bio je prvi autorov izazov. Osećanje koje ga dubinski povezuje s prevodiocem ne može mu oduzeti pravo da preporuči taj prevod. Međutim, njegova savest bila je pokrenuta, čak i na jedan jači način, samom temom. U Šekspirovom slučaju sva pitanja koja se odnose na umetnost pojavila su se pred nje-govim duhom. Raspravljati o tim pitanjima znači objašnjavati misiju umetnost; raspravljati o tim pitanjima znači objašnjavati zadatak ljudske misli naspram čoveka. Prilika da se kažu te istine nameće se, i nije dozvoljivo, naročito u našoj epohi kao što je naša, da bude propuštena. Autor je to shvatio. Nije oklevao da postavi ta složena pitanja umetnosti i civilizacije pod svim raznovrsnim oblicima, umnožavajući vidike svaki put kada se perspektiva menjala, i prihvatajući sve naznake koje mu je predmet, u svojoj ozbiljnoj nužnosti, nudio. Iz tog uvećavanja početnog gledišta nastala je ova knjiga.

Hauteville-House, 1864.

 

Shopping Cart